Laatu Palvelutukku Pohjoisessa

Laatu on koko toimintamme perusta. Tehtävänämme on varmistaa toiminnan ja tuotteidemme laatu ja läpinäkyvyys toimitusketjun jokaisessa vaiheessa; raaka-aineiden korkean laadun lisäksi on tärkeää, että tuotteiden käsittely ja kuljetus tapahtuu oikeanalaisin menetelmin.

Käytössämme on hygienialain mukainen omavalvontajärjestelmä, jossa keskitymme erityisesti raaka-aineiden laadunvalvontaan, tuotantoprosessien varmistamiseen, tuotantotilojen ja laitteiden puhtauteen ja toimivuuteen, lämpötilaseurantaan sekä valmiiden tuotteiden aistinvaraiseen ja mikrobiologiseen valvontaan. Ja kun tuotteet jatkavat matkaansa meiltä asiakkaalle, tehtävänämme on myös varmistaa tuotteiden sekä ympäristön kannalta oikeanlainen kuljetus.

Meillä Palvelutukku Pohjoisella työskentelee ammattitaitoinen henkilökunta, joka on sitoutunut ja kouluttautunut toimimaan laatuvaatimustemme mukaan, mikä osaltaan varmistaa raaka-aineiden oikean käsittelyn ja tuotteiden hygieenisen valmistamisen.

Käytössämme on ISO 9001 -laatustandardi.

”Pintapuhtausnäytteet otetaan pääsääntöisesti itse, esim. Hygicult -menetelmällä. Me myös kasvatamme ja analysoimme näytteet itse”, kertoo laatupäällikkömme Pirjo Parviainen.

Laboratorioon lähetetään tuote- ja puhtausnäytteitä useita kertoja vuodessa. Näin saamme tärkeää tietoa tuote-erien laadusta.

Laatukierroksia tehdään tuotanto- ja varastotiloissa kerran viikossa. Kuvassa Pirjo tarkastaa alihankkijan pakkausmerkinnän riittävyyttä.

”Meillä Palvelutukku Pohjoisessa kaikki noudattavat laatustandardeja alkaen raaka-aineen laadusta aina tuotannon käsittelyn kautta kuljetukseen asiakkaille. Aistinvarainen laadunvalvonta kuuluu kaikille.”

– Pirjo Parviainen, laatupäällikkö